Dariusz Brzozowski appointed as new European Sales Executive